Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en standardmodel for offentlig-private partnerskaber (OPP). Standardmodellen er et værktøj, der skal gøre det lettere for offentlige myndigheder at etablere OPP.

Standardmodellen indeholder både en vejledning i OPP-samarbejdets forskellige faser, eksempler på hvordan nogle af de væsentlige udfordringer for OPP konkret er blevet løst i Danmark samt detaljerede kontrakter med bilag for tre OPP-scenarier.

Modellen er målrettet projekter, hvor en offentlig myndighed udbyder nyanlæg og anlægsdrift samt eventuelt finansiering og følgeydelser til den samme private leverandør over en længere periode. Typisk over 15-25 år.

Den er derfor ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke egnet til projekter om f.eks. design, etablering, drift og vedligehold af IT eller markedsudvikling af innovativ velfærdsteknologi.

Standardmodellen er en nyttig platform, når en offentlig myndighed eller virksomhed vil gennemføre et projekt som et OPP. Standardmodellen giver mulighed for at fokusere på de detaljer i processen, som er specielle for de enkelte projekter, og som derfor kræver særlig opmærksomhed for de involverede parter.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner

Line Markert

Partner