Vikardirektivet 2008/104/EF indfører et ligebehandlingsprincip mellem vikaransatte og fastansatte medarbejdere. Det betyder, at vikarer udsendt af vikarbureauer i fremtiden får ret til ligebehandling i forhold til de fastansatte i brugervirksomheden. Den lov, som skal implementere direktivet i dansk ret, er dog endnu ikke fremsat.

Ligebehandling i forhold til væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår

Direktivets væsentligste formål er at beskytte vikaransatte og forbedre deres ansættelsesforhold, hvilket indførelsen af ligebehandlingsprincippet for vikaransatte skal sikre. Ligebehandlingsprincippet medfører, at vikaransatte i fremtiden i en række henseender skal have mindst samme vilkår, som der gælder for fastansatte medarbejdere i brugervirksomheden med sammenlignelig stilling, eksempelvis vedrørende arbejdstid, natarbejde, betalt ferie, pauser, hvileperioder, løn mv.

Direktivet indeholder en række yderligere bestemmelser, som er med til at sikre, at vikaransatte ikke forskelsbehandles i forhold til fastansatte medarbejdere.

Herudover indebærer vikardirektivet blandt andet også en forpligtelse for brugervirksomheden til at informere den vikaransatte om eventuelle ledige stillinger med henblik på vikaransattes opnåelse af fastansættelse.

Implementering af vikardirektivet

Fristen for implementering af vikardirektivet udløb den 5. december 2011, men lovforslaget er endnu ikke fremsat. Ifølge Beskæftigelsesministeriet forventes lovforslaget ej heller fremsat inden for den næste måned.

Lovændringen kan få væsentlig betydning for anvendelse af vikarbureauer i Danmark, og vi vil orientere om det nærmere indhold, så snart lovforslaget foreligger.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Partner