Turbulente tider betyder ændrede metoder og vilkår for handel med virksomheder. Viden blev delt og nye netværk etableret, da årets internationale M&A konference løb af stablen hos Horten. 

I samarbejde med det svenske advokatfirma Vinge og det tyske advokatfirma RWP samlede Horten d. 19.-21. oktober 2012 en række europæiske advokater til årets M&A konference. Horten og Vinge lagde lokaler til, og udvalgte eksperter præsenterede hér gæsterne for de seneste trends inden for M&A.

Temaet for årets konference var trends inden for finansielle vilkår for M&A. Konferencen kortlagde de væsentligste udfordringer og muligheder, der er opstået i kølvandet på finanskrisen. ”På det faglige plan overraskede det mig positivt, hvor høj kvaliteten var,” fremhæver Lise Lotte Hjerrild, partner i Horten, og uddyber, at ”det var tydeligt, at der var ydet en stor indsats fra hver enkelt indlægsholder. Desuden var det på et relativt afgrænset juridisk område, så vi fik virkelig dækket paletten af emner af."

Treenighedens kunst

Blandt konferencens højdepunkter var det, man kan kalde treenigheden inden for M&A. En succesfuld virksomhedsoverdragelse kræver, at de finansielle, kommercielle og juridiske aspekter går op i en højere enhed – et kunststykke, der kræver solid koordination og rådgivning.

Finanskrisen har medført usikkerhed om værdiansættelse, fremtidige resultater og dermed forventet afkast. Derfor ses en tendens til øget brug af earn-outs samt brugen af closing accounts fremfor fiksering af købesummen (locked box).

Kulturelle kløfter

Foruden disse tekniske perspektiver blev også kulturelle barrierer fremhævet som en vigtig, om end ofte overset del af M&A processen. Virksomhedsoverdragelse er i sig selv en kompliceret affære, men når det sker på tværs af landegrænser, oplever mange, at sprog og kultur bliver nye og ukendte variabler. Disse kulturelle udfordringer kunne de 85 mødte gæster, kommende fra 25 forskellige europæiske lande, nikke genkendende til.

Som noget nyt blev det desuden understreget, at disse erfaringer ikke alene knytter sig til tværkontinentale handler med f.eks. kinesiske parter, hvor sprogbarrieren trods øget uddannelsesniveau fortsat er udtalt, men også ses i intereuropæiske sammenhænge.

Sol, kaffe og netværk

Mellem foredragene blev dørene slået op, så deltagerne kunne nyde den lune efterårssol, en god kop kaffe og et inspirerende kollegialt fællesskab. Lise Lotte Hjerrild fortæller, at det vigtigste ved enhver konference er muligheden for at netværke. Og hun tilføjer, at der var lagt betydelige ressourcer i at facilitere dette, så gæsterne ikke blot fik ny viden, men også nye eller styrkede internationale forbindelser med hjem – hvortil busturen til Malmø, konferencemiddage, vinsmagning og Tivolitur gjorde sit.

"Det var en meget fin netværksmulighed." slutter Lise Lotte Hjerrild, ”De sociale og faglige forventninger blev efter deltagernes tilbagemeldinger at dømme til fulde indfriet, fordi det var højt kvalificerede folk, der havde afset tid i deres travle hverdag til at bidrage aktivt med erfaringsudveksling.”

Du kan her finde artiklen i printvenligt PDF-format.

kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner