Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte den 29. oktober 2012 fusionen mellem 6 kommunalt ejede spildevandsselskaber, der samles i én spildevandskoncern, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1.

Horten er rådgiver for det fælles spildevandssamarbejde og har bistået med at forberede de 6 selskaber på fusionen. Horten har desuden bistået parterne i forbindelse med anmeldelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette arbejde har resulteret i, at fusionen nu er godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Parterne i fusionen er følgende spildevandsselskaber samt de tilhørende kommuner:

  • Albertslund Spildevand A/S (Albertslund Kommune)
  • Dragør Spildevand A/S (Dragør Kommune)
  • Herlev Kloak A/S (Herlev Kommune)
  • Hvidovre Spildevand A/S (Hvidovre Kommune)
  • KE Afløb A/S (Københavns Kommune)
  • Rødovre Spildevand A/S (Rødovre Kommune)

Formålet med fusionen er blandt andet at forbedre mulighederne for at håndtere ekstremregn og oversvømmelser. Dette gøres ved at samle kompetencerne på området, fokusere på energibesparelse og følgevirkninger af klimaforandringer og foretage investeringer, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra en helhedsbetragtning.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionen kan findes på styrelsens hjemmeside.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner