Forbrugerombudsmanden har indskærpet reglerne om udsendelse af elektronisk markedsføring over for One.com, der udbyder webhoteller. Dette skete efter virksomheden havde sendt en orienteringsmail til en forbruger, der havde afbrudt et bestillingsforløb.

Forbrugeren var påbegyndt et bestillingsforløb af et webhotel hos One.com og havde blandt andet oplyst sin e-mailadresse, inden han valgte at afbryde bestillingen. Købet blev derfor ikke gennemført. Et par timer senere modtog forbrugeren en "servicemail" fra One.com, der gjorde ham opmærksom på, at webhotellet ikke var blevet bestilt, men at bestillingen kunne afsluttes via et link i e-mailen.

Markedsføringsloven begrænser erhvervsdrivendes mulighed for at sende reklame via elektroniske midler. Erhvervsdrivende må kun sende reklame per e-mail og sms, uden kundens samtykke, hvis kunden i forbindelse med et tidligere køb hos den erhvervsdrivende har oplyst sin e-mailadresse eller telefonnummer. Det er tillige et krav, at kunden både ved afgivelse af sin e-mailadresse og ved eventuel senere henvendelser har mulighed for at frabede sig fremtidige reklamer.

Også henvendelser, der ikke nævner virksomhedens konkrete produkter eller tilbud, er omfattet af reglerne, hvis de har til formål før eller siden at afsætte den erhvervsdrivendes produkter. Således er enhver form for branding af virksomheden uden kundens samtykke ikke lovlig.

Der skal i den sammenhæng skelnes mellem rene servicemeddelelser og egentlig markedsføring. Ved vurderingen af, om en henvendelse er omfattet af forbuddet, skal der lægges betydelig vægt på, om den erhvervsdrivende har en egeninteresse i henvendelsen til kunden. Hvis det er spørgsmål om afsætning af den erhvervsdrivendes egne produkter, der er i centrum, vil der være tale om markedsføring.

Forbrugerombudsmanden mente i det nævnte tilfælde ikke, at mailen fra One.com var udsendt som led i et løbende kundeforhold, da anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at der er gennemført et salg.Forbrugerombudsmanden meddelte derfor One.com, at det efter hans opfattelse ikke er lovligt at sende en orienteringsmail til kunder, der har påbegyndt, men ikke gennemført et køb af en vare eller en tjenesteydelse.