Et udkast til ny vejlov har tidligere været sendt i høring.

Den 28. august 2012 har Transportministeriet sendt et nyt udkast i høring. Det nye udkast indeholder en række væsentlige ændringer, herunder også ændringer i forhold til den tidligere vedtagne privatvejslov.

Horten påtænker at afholde en række seminarer rundt om i landet om den nye vejlov og om ændringerne i privatvejsloven, når lovforslaget er endeligt vedtaget. Følg med her på Hortens hjemmeside.