Skatteministeriet afskaffer skemalejesatserne til brug for værdiansættelse af markedslejen for hel eller delvis fri bolig for ansatte medarbejdere. Afskaffelsen af satserne sker med virkning fra 1. januar 2013. Der sker ingen ændring i de lovbestemte særlige regler for hovedaktionærer, direktører mv. eller for tjenesteboliger.

Skematiske satser

De skematiske satser har igennem mange år været brugt ved fastlæggelse af en lejeværdi for en helårsbolig, som en ansat af sin arbejdsgiver har fået stillet helt eller delvist frit til rådighed. Den ansatte har skullet beskattes af forskellen mellem den betalte leje og boligens markedsleje/lejen efter skemasatserne. SKAT har hvert år udsendt en vejledende anvisning om værdiansættelse af markedslejen, der er baseret på beliggenhed, boligens art og m². Hvis der har været tilknyttet en fraflytningspligt til boligen i tilfælde af ophør af ansættelsen, er der ved opgørelsen af værdien blevet givet et nedslag på 10 %. Hvis der er tilknyttet en bopæls- og fraflytningspligt, har nedslaget været 30%.

Baggrund for afskaffelsen

Baggrunden for afskaffelsen af satserne er, at de i mange tilfælde ikke som ellers tilsigtet afspejler den reelle markedsleje. Ligningslovens § 16 forudsætter, at den ansatte skal beskattes af den økonomiske fordel, som den ansatte opnår i forhold til markedslejen, men da de årlige skemalejesatser i praksis har udviklet sig i en retning, der i mange tilfælde har gjort dem uegnet til at afspejle markedslejen, har Skatteministeriet nu besluttet at afskaffe satserne.

Fra 1. januar 2013 sker beskatning af reelle markedsleje

Beskatningen af fri helårsbolig skal fra 1. januar 2013 ske på baggrund af boligens markedsværdi.

Hvis arbejdsgiveren selv er lejer af boligen, der stilles til rådighed for den ansatte, anvendes denne leje, forudsat at der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter (reel markedsleje). Hvis den ansatte selv betaler en andel af lejen, reducerer dette beskatningsgrundlaget.

Hvis arbejdsgiveren ikke selv afholder en lejeudgift, f.eks. hvis arbejdsgiveren ejer boligen, skal markedslejen findes ved blandt andet at se på lejen i lignende boliger i det pågældende område. Arbejdsgiveren skal således til brug for beskatningen af den ansatte foretage en individuel vurdering af den enkelte boligs udlejningsværdi. Den ansatte skal beskattes, hvis den ansatte betaler en leje, der ligger under markedslejen. Den ansatte skal i så fald beskattes af forskellen mellem boligens udlejningsværdi (markedslejen) og den fastsatte leje.

Horten bemærker

Afskaffelsen af de skematiske satser kan give en højere leje, som medarbejderen skal beskattes af. Det er derfor vigtigt, at virksomheder, som har stillet fri bolig til rådighed for sine ansatte, gennemgår aftalegrundlaget med medarbejderen, herunder ansættelseskontrakten, for at sikre klarhed om, hvorledes eventuelle skattemæssige konsekvenser af en ændring i lejen for fri bolig skal håndteres i ansættelsesforholdet.

Arbejdsgivere, som stiller fri bolig til rådighed for medarbejdere, får med ændringen en opgave med værdiansættelse af lejeforholdet

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner