Få et skræddersyet kursus om kontrolbud - tilpasset efter jeres ønsker og behov.

Når en kommune udliciterer en opgave, ledsages dette ofte af et politisk krav om, at kommunens egen organisation skal have mulighed for at byde på løsningen af den udliciterede opgave. Dette kaldes i daglig tale kontrolbud. Trods de umiddelbare fordele dette medfører, skabes også et klippefyldt farvand, hvor politiske, økonomiske og fagforeningsmæssige interesser ofte støder sammen. Det er derfor alfa og omega i disse processer, at fundamentet for kontrolbuddet er i orden. I lyset heraf har Horten i samarbejde med Kalundborg Kommune og kommunens revisor gennemført et kursus for de i kommunen relevante medarbejdere samt udarbejdet en drejebog for gennemførelsen af udbud, hvori der afgives kontrolbud.

Dette kursus tilbyder vi nu efter aftale med Kalundborg Kommune til andre kommuner, der måtte have interesse heri. Flere kommuner eller regioner kan med fordel gå sammen om gennemførelsen af et eventuelt kursus.

Aftal et kursus

Etablering af kurset kan ske ved kontakt til Jette Nim Larsen på jnl@horten.dk. Vi skræddersyr kurset efter dine konkrete ønsker, og fastlægger således kursets nærmere indhold og dato efter henvendelse.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Jette Nim Larsen

Advokatsekretær