Julen nærmer sig, og i den forbindelse vil vi gerne ønske alle vores læsere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Samtidig vil vi benytte anledningen til at give et overblik over nyeste retspraksis og de lovgivningsmæssige tiltag, der har været i andet halvår af 2013 inden for ansættelsesretten. 

I vores julehilsen kan du bl.a. læse om:


  • Højesteret har afgjort flere sager om forskelsbehandling på grund af alder og køn. 
  • En længe ventet afgørelse fra EU-domstolen om hvorvidt tjenestemænd har krav på rådighedsløn efter at være fyldt 65 år kom i september.
  • I november stadfæstede Højesteret en dom fra Østre Landsret og fastslog, at afskedigelse af unge medarbejdere, fordi de fylder 18 år, ikke strider mod beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling pga. alder.
  • Og endelig har EU-domstolen afsagt dom i en sag om aldersdiskrimination i forbindelse med arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag.

Julehilsenen rummer også nogle bemærkninger til voldgiftssagen mellem DONG Energy A/S og den tidligere administrerende direktør, Anders Eldrup. Og så runder vi af med at kigge fremad mod det nye års tendenser inden for ansættelsesret.

Vi glæder os til samarbejdet i 2014.
God jul og godt nytår!

Jonas Enkegaard
Afdelingsleder Ansættelsesret

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Erik Wendelboe Christiansen

Partner

Finn Schwarz

Managing Partner

Kristine Friis Nolsø

Specialistadvokat

Signe Rydahl Werming

Senioradvokat