Folketinget har den 10. december vedtaget en ny forbrugeraftalelov, der anvendes på aftaler indgået efter den 13. juni 2014.

Forbrugeraftaleloven gennemfører direktiv nr. 2011/81 om forbrugerrettigheder, som i det væsentlige er et totalharmoniseringsdirektiv. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke kan indføres eller opretholdes andre regler end dem, som fremgår af direktivet.

Øget beskyttelse af forbrugeren

Den nye forbrugeraftalelov medfører en øget beskyttelse af forbrugeren. Der gennemføres for eksempel en udvidelse af oplysningskravene ved indgåelse af aftaler, og oplysningspligten vil fremover anvendes på alle forbrugeraftaler. Herudover opnår forbrugeren en bredere adgang til at benytte sig af fortrydelsesretten, og der indføres skærpede sanktioner for manglende overholdelse af reglerne.

Direktivet om forbrugerettigheder medfører også ændringer i købelovens regler om forbrugerkøb. Ændringerne, der blandt andet relaterer sig til den erhvervsdrivendes leveringsforpligtelse og forbrugerens hævebeføjelse, er ligeledes vedtaget den 10. december.