Folketinget har netop vedtaget, at det fra 1. januar 2014 vil være muligt for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D at udarbejde og aflægge årsrapport på engelsk.

Den 3. december vedtog folketinget en ændring af bl.a. selskabsloven og årsregnskabsloven, der medfører, at virksomheder der aflægger regnskab i regnskabsklasse B, C og D fremadrettet kan aflægge deres årsrapport på engelsk. Tidligere var det kun muligt at aflægge årsrapport på engelsk, hvis rapporten ligeledes var udarbejdet på dansk (en såkaldt to-sproget årsrapport).

Generalforsamlingen bestemmer sprogvalget

Det følger af selskabslovens nye § 100a, at generalforsamlingen med simpelt flertal kan beslutte, at årsrapporten udarbejdes og aflægges på engelsk. Beslutningen skal ligeledes optages i vedtægterne, hvilket ikke kræver særskilt vedtagelse. Modsat andre vedtægtsændringer, kræver godkendelsen derfor ikke den normale dobbelte 2/3 vedtægtsændringsmajoritet.

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2014, hvorfor årsrapporter godkendt herefter kan indberettes på engelsk. Det vil derfor allerede være muligt at aflægge årsrapporterne for 2013 på engelsk, når de godkendes på generalforsamlingerne i 2014. Det vil ligeledes være muligt for virksomhederne at aflægge delårsrapporter på engelsk.

kontakt

Jacob Kornerup

Partner