Den danske design-gigant Georg Jensen har accepteret et bødeforelæg fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på 1 mio. kr. for at fastsætte bindende videresalgspriser i strid med konkurrencelovens § 6 (forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler).

Det fremgår af bødeforelægget, at Georg Jensen A/S selv henvendte sig til de danske konkurrencemyndigheder. Dette skete efter, at virksomheden blev klar over, at flere af virksomhedens egne sælgere i en række tilfælde havde stillet krav om, at forhandlere skulle overholde Georg Jensens vejledende priser som mindstepriser ved videresalg. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens bødeforelæg har denne adfærd stået på over en 2-årig periode frem til november 2012.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på, at der har været tale om en ulovlig vertikal prisaftale, som har været indgået af flere sælgere i flere tilfælde. Styrelsen har endvidere lagt vægt på lovovertrædelsens varighed og Georg Jensen A/S' omsætning.

Ifølge bødeforelægget har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dog også taget en række forhold i betragtning som formildende omstændigheder. Det har således haft betydning ved fastsættelsen af bøden, at Georg Jensens ledelse selv henvendte sig til konkurrencemyndighederne, da ledelsen blev bekendt med sælgernes adfærd, og at Georg Jensen A/S har samarbejdet med konkurrencemyndighederne omkring sagens oplysning.

Bødestørrelsen ligger i den høje ende af, hvad vi normalt har set for denne type overtrædelser. Efter de nugældende regler er bødeniveauet for overtrædelser som denne på mellem 400.000 kr. og 15 mio. kr., men der er i Danmark kun set ganske få eksempler på bøder over 1 mio. kr. for fastsættelse af bindende videresalgspriser.

Den 1. marts 2013 træder en ændret konkurrencelov i kraft, hvilket blandt andet forventes at medføre en markant forhøjelse af bødeniveauet. Efter den nye konkurrencelov vil det forventede bødeniveau for en overtrædelse, som den Georg Jensen nu har erkendt, være på mellem 4 mio. kr. og 20 mio. kr.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat