Spildevandsselskaberne vil fremover kunne bidrage til at finansiere projekter, der hindrer oversvømmelser ved store regnskyl.

Det er frivilligt for spildevandsselskaberne, om de vil indgå i finansieringen af projekterne. Det vil være en betingelse, at selskabet kan dokumentere, at det enkelte projekt samlet set er en billigere løsning end investeringer i spildevandsselskabets egne traditionelle anlæg.

Den 4. februar 2013 kl. 13-17 holder Horten et seminar om, hvordan spildevandsselskaberne og kommunerne kan gøre brug af de nye muligheder, som loven giver.

Læs om fremsættelsen af lovforslaget...

Se loven...

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner