EU-Kommissionen sendte i 2012 en klagepunktsmeddelelse til medicinalvirksomheden Lundbeck, da Kommissionen mente, at Lundbeck havde overtrådt de EU-retlige konkurrenceregler.

Lundbeck havde indgået aftaler med forskellige konkurrerende producenter om at forsinke lanceringen af billigere generiske versioner af Lundbecks lægemiddel Citalopram på det europæiske marked. Lundbeck havde patent både på det aktive stof i lægemidlet og på fremgangsmåden, men patentet på det aktive stof var udløbet, da aftalerne blev indgået. Kommissionen har nu truffet afgørelse i sagen og har tildelt Lundbeck en bøde på 93,8 mio. euro (700 mio. kr.).

Kommissionen fandt, at formålet med aftalerne var at opretholde en kunstig høj pris på Lundbecks antidepressive lægemiddel Citalopram efter udløbet af patentbeskyttelsen for det aktive stof i lægemidlet.

Flere virksomheder havde indledt lanceringstiltag efter udløbet af stofpatentet, og den øgede konkurrence ville formentlig have presset prisen på Citalopram. Lundbecks fremgangsmådepatent var imidlertid stadig gældende, men frem for at anlægge retssag mod de konkurrerende producenter for at finde ud af om deres generiske versioner af lægemidlet krænkede Lundbecks fremgangsmådepatent, valgte Lundbeck at indgå aftaler med de konkurrerende producenter om, at de mod betaling af "betydelige beløb" skulle afholde sig fra at komme ind på markedet med de generiske versioner af lægemidlet i aftalernes løbetid.

På den baggrund undgik Lundbeck dels de betydelige omkostninger, der er forbundet med at føre en retssag, dels risikoen for at en domstol ville finde, at de konkurrerende generiske produkter ikke krænkede Lundbecks fremgangsmådepatent.

Omvendt undgik de konkurrerende producenter risikoen for at blive dømt for at krænke Lundbecks fremgangsmådepatent ved at lancere de generiske versioner af Citalopram, ligesom de naturligvis også sparede omkostningerne ved en retssag.

Aftalerne var altså gavnlige for både Lundbeck og de konkurrerende producenter af generisk medicin. For Lundbeck betød aftalerne, at Lundbeck godt nok skulle afgive en del af deres overskud på salget af Citalopram, men til gengæld kunne man fastholde den høje pris, som man ville miste, hvis konkurrerende produkter blev lanceret. At der er tale om en markant højere pris ses ved, at det førte til et prisfald på 90 % på Citalopram i Storbritannien, da en billigere generisk version af lægemidlet blev sendt på markedet efter aftalernes ophør. Så selvom Lundbecks profit faldt ved indgåelse af aftalerne, var indtjeningen stadig højere, end den ville have været, hvis de konkurrerende generiske produkter var kommet på markedet.

For de konkurrerende producenter betød aftalerne, at de modtog et beløb, som måske ikke modsvarede den forventede fortjeneste ved produktion og salg af produktet, men som til gengæld var en risikofri indtjening uden omkostninger til produktion.

Denne form for aftaler er særlig attraktiv i medicinalindustrien, da produktions­omkostningerne her er meget små i forhold til salgspriserne. Hvis det er muligt for originalproducenterne at fastholde prisniveauet ved at undgå konkurrerende lægemidler, er overskuddet på det originale lægemiddel ofte så stort, at det stadig er en god forretning, selvom originalproducenterne skal betale anseelige beløb for at holde de konkurrerende producenter af markedet.

Efter Kommissionens opfattelse var aftalerne mellem Lundbeck og de konkurrerende producenter udtryk for konkurrencebegrænsende aftaler i strid med TEUF artikel 101. Kommissionens næstformand Joaquín Almunia udtalte i forbindelse med sagen, at "Aftaler af denne type er til direkte skade for patienterne og de nationale sundhedssystemer, som allerede opererer med stramme budgetter. Kommissionen vil ikke tolerere en sådan konkurrencebegrænsende praksis."

Bøden er den største, der nogensinde er pålagt en dansk virksomhed for overtrædelse af konkurrencereglerne, og bødestørrelsen ligger langt over, hvad de danske konkurrencemyndigheder har udstedt for lignende forseelser, hvor rekorden er en bøde på 5 mio. kr. til Arla Foods i 2006 for misbrug af dominans.

Lundbeck har efterfølgende meddelt, at virksomheden er stærkt uenig i Kommissionens beslutning, og at man fastholder, at man udelukkende har betalt de rivaliserende virksomheder for at beskytte virksomhedens patent. Lundbeck har til hensigt at indbringe Kommissionens beslutning for EU-Domstolen.

kontakt

Anders Valentin

Partner