Efter lang tids venten og en mislykket aftaleimplementering blev loven om vikarers retsstilling, der implementerer Europaparlamentets og Rådets vikardirektiv, vedtaget den. 30. maj uden overraskelser. 

Loven, der kommer godt halvandet år senere end direktivets implementeringsfrist, blev som planlagt vedtaget den 30. maj uden nogle sidste øjebliks ændringer. Lovens konsekvenser bliver derfor som forventet, da lovforslaget blev fremsat.

Loven forventes at skabe bedre forhold for de vikarbureauansatte vikarer samt at hindre social dumping.

Det centrale emne i loven er implementeringen af vikardirektivets ligebehandlingsprincip. Loven gør vikarbureauerne ansvarlige for, at deres ansatte vikarer bliver behandlet på lige fod med de fastansatte i brugervirksomheden. Princippet kan fraviges ved overenskomstaftale mellem arbejdsmarkedets mest repræsentative parter.

Loven forpligter desuden brugervirksomhederne til bl.a. at give vikarerne adgang til virksomhedens fælles faciliteter og goder samt at oplyse om eventuelle ledige stillinger i virksomheden.

For en mere uddybende gennemgang af lovens indhold henviser vi til artiklen om lovforslaget i vores nyhedsbrev af 9. april 2013

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner