Virksomheder, som opfylder betingelserne for at få en lavere takst, skal tilmelde sig trappemodellen senest den 15. oktober. Tilmelding kan ske på www.trappetilmelding.dk

Hvad er trappemodellen, og hvem er omfattet?

Fra den 1. januar 2014 kan ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, betale for spildevandsafledning efter en såkaldt trappemodel.

Formålet med trappemodellen er at indføre en mere kostægte betalingsstruktur for spildevandsafledning. Spildevandsomkostninger for virksomheder med højt forbrug sænkes til et niveau, som i højere grad svarer til de reelle omkostninger. Der er derfor mange penge at spare for virksomheder med et højt vandforbrug.

Trappemodellen indebærer, at den variable del af vandafledningsbidraget som noget nyt skal opkræves efter tre differentierede takster (trapper). Den højeste takst gælder for vandforbrug til og med 500 m3/år (trin 1), vandforbrug over 500 til og med 20.000 m3/år afregnes til en lavere takst (trin 2), mens vandforbrug på over 20.000 m3/år afregnes til den laveste takst (trin 3).

I 2014 vil taksten på trin 2 være 4 % lavere end på trin 1, taksten på trin 3 vil være 12 % lavere end på trin 1.

I 2018 – når trappemodellen er fuldt gennemført – vil kubikmetertaksten for trin 2 være 20 % lavere end for trin 1, og for trin 3 være 60 % lavere end for trin 1.

Der vil derfor med årene være mange penge at spare, hvis virksomheden har et højt vandforbrug.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner