Søren Hornbæk Svendsen underviser på IBC Euroforums kursus om whistleblowerordninger i den finansielle sektor. 

Finanskrisen har afsløret svagheder i hele den europæiske finansielle sektor, og det diskuteres intenst, om der kunne være gjort noget, der kunne forhindre krisen. Som følge heraf stiller kapitalkravsdirektivet krav til sektoren om etablering af en whistleblowerordning.

Det forventes, at hele den finansielle sektor bliver omfattet af kravene. Således lægger et nyt lovforslag op til, at også pensions- og forsikringsselskaber bør omfattes af kravet, selv om de ikke er underlagt direktivet.

Efter planen skal reglerne træde i kraft allerede den 1. januar 2014, hvilket efterlader de finansielle virksomheder under et betydeligt tidspres.

Konferencen sætter derfor fokus på:

  • Ny lovgivning – krav om whistleblowerordninger i den finansielle sektor
  • Opbygning af en whistleblowerordning – hvordan?
  • Whistleblowerordninger – hvad siger medarbejderne i den finansielle sektor?
  • Whistleblowerordninger – hvad siger bankerne?
  • Whistleblowerordninger – det tekniske og praktiske set-up
  • Praktiske erfaringer
  • Datatilsynet – tilsyn og anmeldelse

Tid og sted

Kurset afholdes den 27. november 2013 i Charlottehaven, København.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner