Fra den 1. januar 2014 bliver en intern whistleblowerordning obligatorisk for den finansielle sektor. Ordningen skal anmeldes til Datatilsynet senest 8. november 2013. 

Nye regler

Den 1. januar 2014 forventes ny lovgivning at træde i kraft. Fra den dato bliver det obligatorisk for virksomheder i den finansielle sektor at have en intern whistleblowerordning.

Lovgivningen sikrer, at virksomheder i den finansielle sektor kan leve op til det EU-retlige krav om etablering af whistleblowerordninger.

Frist for anmeldelse den 8. november

Alle whistleblowerordninger skal anmeldes til og godkendes af Datatilsynet, inden ordningen må træde i kraft.

Datatilsynet har fastsat en frist til den 8. november 2013 for anmeldelse, hvis Datatilsynet skal nå at kunne behandle anmeldelsen inden de nye regler træder i kraft fra nytår.

Procedure for anmeldelse

Datatilsynet har oprettet en særlig hasteansøgningsprocedure til godkendelse af de finansielle virksomheders whistleblowerordninger. Virksomhederne kan vælge enten en begrænset ordning eller en udvidet ordning.

I den begrænsede ordning kan der alene indberettes overtrædelser af den finansielle regulering. Ved den udvidede ordning er der tale om en mere almindelig whistleblowerordning, som vi kender dem i dag.

Begge ordninger vil opfylde det forventede lovkrav til etablering af en intern whistleblowerordning.

Tilpasning af eksisterende whistleblowerordninger

Virksomheder, der allerede har en godkendt whistleblowerordning, skal sørge for at tilpasse ordningen, så den lever op til de nye regler.

Ændringen skal anmeldes til Datatilsynet, som skal godkende ændringen.

Husk anmeldelse af personaleadministrationen

Det er en forudsætning for, at virksomhederne kan opnå godkendelse af deres whistleblowerordning, at de forinden har foretaget anmeldelse og opnået godkendelse af deres personaleadministration.

Har virksomheden ikke det, skal den nu – og senest den 8. november 2013 – særskilt anmelde og søge om godkendelse af virksomhedens personaleadministration.

Anmeldelse af personaleadministration kan ske samtidig med anmeldelse af whistleblowerordningen.

Horten kan hjælpe

Vi står i Horten står klar til at hjælpe med de nødvendige anmeldelser til Datatilsynet.

Vi står også klar til at hjælpe med de øvrige juridiske aspekter  ved etableringen af en whistleblowerordning, f.eks. udarbejdelse af whistleblowerpolitik og databehandleraftaler.

Hvis du har spørgsmål eller bare brug for en uforpligtende snak om whistleblowerordninger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Se i øvrigt også Datatilsynets vejledning på datatilsynet.dk.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner