Erik Wendelboe Christiansen skal som Managing Partner for Horten sammen med den øvrige ledelse udstikke den fremtidige kurs for et af Danmarks største advokathuse. 

Erik Wendelboe Christiansen er kendt som en advokat, der formår at hæve sig over sit specifikke fagområde og samle folk i fælles retning. En af hans vigtigste opgaver som Managing Partner bliver at sikre Hortens strategiske fokus på en mere tværgående ledelse og organisation. Samtidig skal han sikre øget synliggørelse inden for de områder, hvor Horten står særligt stærkt. Horten er specialister inden for sektorer, der er intensivt reguleret eller præget af hastig teknologisk udvikling såsom Energi og Forsyning, Life Science, Teknologi og Medier samt den Offentlige sektor.  

44-årige Erik Wendelboe Christiansen er en af landets førende eksperter inden for skandinavisk ansættelsesret og erhvervsretslig rådgivning. Han har skrevet tre bøger på området, og det er ham, både faglige organisationer herhjemme og kursusudbydere som JSB i London ringer til, når de har brug for efteruddannelse på området. Som procesadvokat med møde for Højesteret har han ført en lang række centrale retssager og rådgivet i forbindelse med talrige store omlægninger og udliciteringer i både det private og offentlige.

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Partner