Artikel 29-gruppen - en gruppe nedsat i henhold til persondatadirektivet, bestående af repræsentanter fra EU medlemsstaternes datatilsyn - har netop offentliggjort en rapport, der fastlægger indholdet af samtykkekravet i cookiereglerne. Rapporten har til hensigt at sikre en ensartet fortolkning af samtykkekravet i hele EU. Artikel 29-gruppens fortolkning ligger tæt op ad den danske fortolkning, således som denne er gengivet i cookie-vejledningen. 

Indehavere af hjemmesider, der anvender cookies, har pligt til at informere brugeren om, at hjemmesiden benytter cookies samt formålet hermed. Brugeren skal på baggrund af denne information give sit samtykke hertil.

Artikel 29-gruppen lægger vægt på, at samtykket skal være specifikt og baseret på en klar, fyldestgørende og tydelig information om hjemmesidens brug af cookies. Det bør i den forbindelse angives, hvilke typer af cookies hjemmesiden benytter samt deres formål. Et samtykke vil være ugyldigt, hvis brugeren ikke har fået information om formålet med brugen af cookies.

Samtykket skal desuden være forudgående, hvorfor cookies ikke må anvendes forud for samtykket.

Herudover skal samtykket være udtryk for en frivillig viljestilkendegivelse. Det vil sige, at brugeren skal samtykke ved en aktiv handling, f.eks. ved videreklik på en side, ved afkrydsning af en boks eller ved godkendelse af brugen via en knap på hjemmesiden. Det er ikke tilstrækkeligt, at brugeren blot besøger hjemmesiden. Artikel 29-gruppen anbefaler, at adgangen til en hjemmeside ikke gøres betinget af, at brugeren accepterer hjemmesidens cookies.

Såfremt hjemmesideindehavere vil være sikre på at opfylde samtykkekravet, bør alle ovennævnte betingelser være opfyldt.