Statsforvaltningen udtalte, at det var ulovligt, når det kommunale fællesskab Vestforbrænding I/S lagde til grund, at 60 % af erhvervsvirksomhedernes affald reelt var husholdningsaffald og af den grund reducerede virksomhedernes affaldsgebyr tilsvarende.

Kommunerne skal efter affaldsbekendtgørelsen give erhvervsvirksomheder mulighed for at aflevere affald på genbrugsstationer og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der faktisk benytter muligheden. Gebyret skal afspejle de reelle omkostninger ved håndtering af virksomhedernes affald. Fordelingen mellem omkostningerne til henholdsvis erhvervsaffald og husholdningsaffald skal ske på baggrund af en årlig brugerundersøgelse.

Fordeling mellem erhvervs- og husholdningsaffald

Vestforbrænding havde fastsat gebyret på baggrund af en omfattende brugerundersøgelse, som blev gennemført i 2005, og flere mindre efterfølgende undersøgelser. På baggrund af undersøgelserne blev det vurderet, at 60 % af det affald, som erhvervsvirksomhederne afleverede, stammede fra private husholdninger. Denne andel  lå herefter til grund for fastsættelse af gebyrerne.

Netop for at sikre, at fordelingen mellem omkostningerne til erhvervs- og husholdningsaffald svarede til de reelle omkostninger, havde Vestforbrænding lagt til grund, at 60 % af erhvervsvirksomhedernes affald reelt var husholdningsaffald, og havde derfor reduceret omkostningerne til erhvervsaffaldet i det forhold.

Affaldsproducenten er lig med den, der afleverer affaldet

I et notat fra 2011 har Miljøstyrelsen imidlertid fortolket definitionen "affaldsproducent" sådan, at aftalen mellem en privat og en erhvervsdrivende om hvem, der har forpligtigelsen til at håndtere affaldet som udgangspunkt vil afspejle sig i, hvem der faktisk afleverer affaldet på genbrugspladsen. Afleverer den erhvervsdrivende affaldet, anses den erhvervsdrivende for at være affaldsproducent, og affaldet må derfor betragtes som erhvervsaffald. Omvendt må affaldet betragtes som husholdningsaffald, hvis den private afleverer affaldet.

På den baggrund udtalte Statsforvaltningen, at kommunerne som udgangspunkt er forpligtede til at lægge til grund, at når en erhvervsvirksomhed afleverer affald, må virksomheden anses for at være affaldsproducent og affaldet dermed erhvervsaffald.

Tredjemand som transportør

Fortolkningen modificeres alene i den situation, hvor en tredjemand med status af transportør afleverer affaldet. Transportøren vil så skulle dokumentere, for hvem transporten udføres, og dermed hvem der må betragtes som affaldsproducent.

Det var således ikke lovligt, når Vestforbrænding på baggrund af brugerundersøgelsen lagde til grund, at en del af erhvervsvirksomhedernes affald skulle betragtes som husholdningsaffald.

Har du spørgsmål til fastsættelse af affaldsgebyrer, anvendeligheden af brugerundersøgelser, administrativ og retspraksis på området, eller vil du vide hvilken betydning udtalelsen har for en interessentkommune i Vestforbrænding, er du velkommen til at kontakte advokat Henriette Soja eller advokat Line Markert.

kontakt

Henriette Soja

Partner

Line Markert

Partner