Kommunalbestyrelserne i Lejre, Sorø, Roskilde og Holbæk har truffet en principbeslutning om at etablere et fælles forsyningsselskab. Horten er blevet valgt som juridisk rådgiver. 

Arbejdet med at etablere det nye fælles selskab er i gang og skal i starten af 2016 ende med forsyningsselskaber for vand, spildevand, affald, fjernvarme, samlet under et fælles holdingselskab.

Hortens opgave bliver først og fremmest at sørge for, at de fire ejerkommuner kan indgå en aftale om, hvordan man fordeler et fælles selskab mellem sig. Det arbejde går i gang til januar, hvor Horten mødes med kommunaldirektørerne fra ejerkommunerne. Det ventes, at der kan være en aftale, som ejerkommunerne skal tage stilling til, på plads inden sommerferien.

Derudover bliver Horten tovholder for det team af rådgivere, som skal hjælpe med at drive processen frem mod et forsyningssamarbejde.

kontakt

Line Markert

Partner