I LinkedIn-gruppen ”Nyheder om beredskabsreformen” vil Horten fremover invitere til erfaringsudveksling og debat samt dele erfaringer og nyheder om beredskabsreformen.

Landets kommuner er i gang med at sammenlægge deres beredskaber. Det sker som opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015. Aftalen indebærer, at antallet af beredskaber skal reduceres til 20 enheder inden 1. januar 2016.

Horten har etableret LinkedIn-gruppen "Nyheder om beredskabsreformen" for at samle erfaringerne fra hele landet og give kommuner, beredskaber og andre interesserede et nyt fælles forum for videndeling.

Her vil vi løbende formidle nyheder, arrangementer og besvare spørgsmål om fortolkningen af de retlige rammer. Vi opfordrer også til, at deltagerne bruger gruppen til at udveksle erfaringer og tager del i debatten.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner