Det har Økonomi- og Indenrigsministeriet taget stilling til i et svar til Folketingets Kommunaludvalg. Efter det såkaldte opgavefordelingsprincip kan kommuner ikke varetage udenrigspolitiske hensyn, da udenrigspolitik er en statslig opgave. Det udgangspunkt bekræfter ministeriet.

Ministeriet har dog indhentet en udtalelse fra Udenrigsministeriet, der oplyser, dels at det er regeringens og EU’s politik, at de israelske bosættelser på Vestbredden er i strid med folkeretten, og dels at Folketinget i en vedtagelse har udtalt støtte til, at bosættelserne ikke legitimeres gennem danske engagementer.

På den baggrund udtaler Økonomi- og Indenrigsministeriet, at en kommune ikke er afskåret fra at beslutte, at de ikke vil indkøbe varer fra israelske bosættelser på Vestbredden, da en sådan boykot vil være i overensstemmelse med Folketingets vedtagelse.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner