Horten assisterer kapitalfonden Catacap med deres investering i Handicap-Befordring A/S.

Gennem fusion af Handicap-Befordring A/S og Colum-bus A/S skabes den førende operatør inden for persontransport af handicappede, ældre og skoleelever. Samtidigt træder CataCap ind som hovedaktionær i det fusionerede selskab.

Hortens corporate team har ydet juridisk bistand til Catacap i forbindelse med transaktionen og har desuden bistået med udbudsretlig viden.

kontakt

Jacob Kornerup

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner