Producenter af pesticider til bekæmpelse af f.eks. ukrudt, insekter og svampesygdomme skal være opmærksomme på, at de ikke kan få udstedt et supplerende beskyttelsescertifikat på grundlag af en nødstilladelse til markedsføring.

Hidtil har der hersket usikkerhed om, hvorvidt der kan udstedes et supplerende beskyttelsescertifikat ("SPC") for en aktiv ingrediens, der indgår i et plantebeskyttelsesmiddel, når den markedsføringstilladelse, som er udstedt for plantebeskyttelsesmidlet, er en nødtilladelse.

Retsstillingen er nu afklaret, idet EU-Domstolen i sagen mellem Sumitomo Chemical Co. Ltd mod det tyske Patentkontor (C-210/12) har afvist, at nødtilladelser kan tjene som grundlag for udstedelse af et SPC.

EU-Domstolens afgørelse

Efter forordning nr. 1610/96 om indførelse af et supplerende beskyttelsescertifikat for plantebeskyttelsesmidler ("SPC-forordning") er det en betingelse for udstedelsen af et SPC, at der er udstedt en gyldig markedsføringstilladelse for plantebeskyttelsesmidlet.

Både en almindelig markedsføringstilladelse og en midlertidig markedsføringstilladelse kan danne grundlag for opnåelse af et SPC. EU-Domstolen har imidlertid nu afvist, at der kan udstedes et SPC på baggrund af en nødtilladelse til markedsføring af et plantebeskyttelsesmiddel.

EU-domstolens begrundelse er, at en nødtilladelse adskiller sig væsentligt fra en almindelig – og midlertidig markedsføringstilladelse. En nødtilladelse udstedes under ganske særlige omstændigheder, herunder når det skønnes nødvendigt af hensyn til en uforudsigelig fare, der truer planteproduktionen, og som ikke kan hindres på anden vis. Herudover foretages der ingen risikovurdering ved udstedelsen af en nødtilladelse, hvorfor den alene er gyldig i en periode på op til 120 dage. Disse særlige karakteristika medfører, at en nødtilladelse ikke kan betragtes som en markedsføringstilladelse i SPC-forordningens forstand.

Fra uvished til klarhed

Efter EU-domstolens afgørelse står det nu klart, at producenter af pesticider kan få tildelt et SPC på grundlag af en almindelig markedsføringstilladelse og en midlertidig markedsføringstilladelse, hvorimod en nødtilladelse ikke kan anvendes til et sådant formål.