Finanstilsynet har netop udstedt en ny bekendtgørelse, som stiller krav til visse pensions- og forsikringsselskaber om, at de tydeligt skal oplyse om gebyrer, organiserede rabatter og andre omkostninger. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

De nye oplysningskrav gælder for både danske og udenlandske livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber, som tilbyder livs- og skadesforsikringer til forbrugere i Danmark.
Hvis danske og udenlandske pensionsselskaber eller tværgående pensionskasser udbyder skades- og livsforsikringer til forbrugere i Danmark, skal de også overholde reglerne.
Reglerne gælder desuden for selskabernes filialer i Danmark.

Nye oplysningskrav

Gebyrer, der pålægges forbrugere, skal fremover oplyses tydeligt og på en fremtrædende måde på selskabernes hjemmesider.

Selskaberne skal også oplyse den samlede pris for en forbrugerforsikring i deres markedsføringsmateriale. Denne pris består af forsikringspræmien, etableringsomkostninger samt lovbestemte bidrag og afgifter, og disse oplysninger skal gives på en fremtrædende måde i markedsføringsmaterialet.

Endeligt stilles der oplysningskrav om såkaldte organiserede rabatter. Hvis selskaberne yder rabat eller anden særlig fordel til medlemmer af foreninger, organisationer eller andre bestemte persongrupper, skal det tydeligt oplyses på selskabernes hjemmesider, hvilke grupper der modtager organiserede rabatter, samt størrelsen af disse.

Selskaber kan straffes med bøde

Det er Finanstilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne overholdes. Finanstilsynet har derfor mulighed for at udstede påbud om, at reglerne skal overholdes.
Konsekvensen af, at selskaberne overtræder reglerne eller ikke overholder et påbud fra Finanstilsynet, er, at de kan straffes med bøde.