Hvis din virksomhed sælger varer, abonnementer eller leverer digitalt indhold (bl.a. video on demand) til forbrugere over internettet, skal I måske opdatere jeres salgsbetingelser og salgsprocedure. 

Den nye forbrugeraftalelov stiller blandt andet en række strenge oplysningskrav i forhold til den 14-dages fortrydelsesret, forbrugeren har. Hvis forbrugeren ikke får de relevante oplysninger, vil det have væsentlige konsekvenser for aftalen.

Mangelfulde oplysninger om fortrydelses-ret kan medføre 12 måneders fortrydelsesret 

Hvis en virksomhed indgår aftaler med forbrugere over internettet, skal den sørge for, at den i forbindelse med salg af varer, salg af abonnementer (fx blade) eller lignende giver oplysninger om fortrydelsesretten:

  • (i) før aftalen indgås med forbrugeren, og 
  • (ii) på et varigt medium som fx en e-mail inden for rimelig tid efter, at aftalen er indgået med forbrugeren.

Hvis virksomheden ikke gør dette, har forbrugeren en 12 måneders fortrydelsesperiode (og ikke blot en 14-dages fortrydelsesperiode).

Mulighed for bødestraf ved mangelfulde oplysninger om fortrydelsesret

Med den nye forbrugerforbrugeraftalelov er der også indført mulighed for, at virksomheden kan straffes med bøde, hvis den ikke giver tilstrækkelige oplysninger til forbrugeren om fortrydelsesretten.

Disse regler gælder også for levering af digitalt indhold (fx VOD eller SVOD), men i denne sammenhæng er det væsentligt at bemærke, at det er muligt – under nogle bestemte forudsætninger – at fraskrive forbrugerens ret til at fortryde sådanne aftaler.

Mulighed for at fortryde køb af varer, selvom de er blevet brugt

Den nye forbrugeraftalelov fastsætter også nogle nærmere betingelser for, hvordan bestillingsprocessen skal foregå, ligesom forbrugeren nu kan fortryde køb af varer, der er blevet brugt.

Bødestraf for manglende overholdelse af bindings- og opsigelsesperiode

Endelig viderefører den nye forbrugeraftalelov reglen om, at man i eksempelvis løbende abonnementsaftaler kun kan binde forbrugeren i 5 måneder, hvorefter forbrugeren kan opsige aftalen med en måneds varsel. En vigtig ændring er, at der også bliver indført bødestraf for manglende overholdelse af dette.