Som et supplement til den nye forbrugeraftalelov lancerer forbrugerombudsmanden nye retningslinjer for betalinger ved fjernsalg.

Hvis din virksomhed sælger varer eller abonnementer til forbrugere over internettet, skal I måske opdatere jeres betalingsbetingelser og procedure. 

Retningslinjerne træder i kraft den 1. september 2014 og gælder for betalingsmodtagere (erhvervsdrivende), der udbyder fjernsalg til forbrugere i det omfang, der benyttes betalingskort eller eksempelvis en mobiltelefon til betaling. 

Når en virksomhed indgår aftale med en forbruger over nettet, hvori der indgår en betaling, opstiller retningslinjerne et krav om, at den erhvervsdrivende skal oplyse om generelle vilkår for betalingen. Det omfatter bl.a., hvornår og hvordan betalingen vil blive gennemført, og om der opkræves gebyrer.

Det er vigtigt, at oplysningerne gives inden købet/betalingen accepteres, og vilkår om forudbetaling vil efter de nye retningslinjer kunne blive anset for urimelige. 

Hvis man som erhvervsdrivende indgår et løbende aftaleforhold med forbrugeren, opstiller retningslinjerne også krav til vilkårene herfor, der skal være klare og tydelige. Desuden skal man også være opmærksom på, at muligheden for at registrere og genbruge betalingskortdata kræver en udtrykkelig aftale med forbrugeren.