Konkurrencerådet godkendte den 28. maj 2014 EY's overtagelse af KPMG Danmark og gjorde fusionsparternes tilsagn om at frigøre en større gruppe medarbejdere for konkurrence- og kundeklausuler, samt at forkorte opsigelsesvarsler, bindende.

Tilsagn om frigørelse af kunde- og konkurrenceklausuler

Konkurrencerådet havde betænkeligheder ved fusionen, og derfor gav EY og KPMG Danmark tilsagn om, at op til 200 medarbejdere ville blive frigjort for deres konkurrence- og kundeklausuler samt lange opsigelsesvarsler, hvis de blev ansat i det nye KPMG 2014. 

Konkurrencerådet fandt, at tilsagnet ville medføre, at KMPG 2014 på kortere tid og med større styrke ville kunne etablere sig på markedet og dermed sikre en fortsat stabil og uændret konkurrencesituation på markedet.  Konkurrencerådet godkendte derpå fusionen og gjorde tilsagnet bindende.

Revisorklausuler

Revisionsbranchen anvender traditionelt de såkaldte revisorklausuler, som er blandede konkurrence- og kunde klausuler. En sådan revisorklausul afskærer medarbejderen fra at kunne påtage sig opgaver for virksomhedens kunder efter sin fratræden. Derudover anvendes konkurrence- og kundeklausuler på centrale medarbejdere, som derved i øvrigt begrænses i at udøve eller tage ansættelse i et konkurrerende revisionsfirma. 

Udover revisorklausulerne, der typisk har en varighed på 1-2 år, gælder der også i revisionsbranchen relativt lange opsigelsesvarsler på op til 7 måneder for medarbejdere med en vis anciennitet.

Horten bemærker

Konkurrencerådets krav om frigørelse for konkurrence- og kundeklausuler og nedsættelse af længden af opsigelsesvarsler er konkret begrundet i de særlige ansættelsesretlige begrænsninger, der findes i revisionsbranchen. Afgørelsen er dog et godt eksempel på, hvordan ansættelsesretlige begrænsninger kan have indvirkning på de konkurrencemæssige følger af en transaktion og vice versa.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner

Maria Schmiegelow

Advokat