Regeringens lovforslag om liberalisering af affaldssektoren skulle danne rammerne for en mere effektiv affaldsforbrændingssektor. Lovforslaget har mødt en del kritik fra blandt andet Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme. Lovforslaget er nu blevet udsat på ubestemt tid.

Lovforslaget om liberalisering af affaldssektoren var i regeringens lovprogram for 2013/2014 planlagt til at blive fremsat i februar 2014, og det skulle komme i naturlig forlængelse af Miljøministeriets ressourcestrategi "Danmark uden affald" fra oktober 2013. Miljøministeriet oplyser nu, at forslaget er blevet udskudt af tidsmæssige årsager.

Indholdet af den varslede liberalisering har mødt en del kritik. Blandt andet er det anført, at man med erfaringerne fra liberaliseringen af vandsektoren kan se, at en liberalisering ikke i sig selv gør tingene billigere. Ophæves hvile-i-sig-selv-princippet vil kommercielle ejere kunne udnytte fjernvarmeværkerne, fordi de er afhængige af varmen fra forbrændingsanlæggene. Derudover lyder kritikken på, at et tvangsudbud vil fratage kommunerne mulighed for at selv at håndtere affaldet, hvis det er mest optimalt. Dette er problematisk, fordi kommunens ansvar for affaldsvirksomheden ikke forsvinder, og kommunen vil derfor stadig stå tilbage med ansvaret for affaldet uden at kunne deltage i affaldshåndteringen.

Der er ikke fra regeringens side givet indikationer af, hvornår et lovforslag kan forventes fremsat.

Du kan holde dig orienteret om status her på Hortens hjemmeside samt på vores Linkedin-grupper Affaldssektoren i Danmark og Juridiske Nyheder for Kommuner. 

kontakt

Klavs Gravesen

Partner

Henriette Soja

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner