BWSC og fonden Copenhagen Infrastructure I med PensionDanmark som investor, investerer DKK 1,6 mia. i biomassefyret kraftværk i Snetterton, England. Horten har bistået BWSC A/S i forbindelse med investeringen.

BWSC og fonden Copenhagen Infrastructure I med PensionDanmark som investor fortsætter deres joint venture og etablerer deres andet biomassefyrede kraftværk i England.

Investeringen i Snetterton er på DKK 1,6 mia. PensionDanmark investerer DKK 1,4 mia., som er finansieret gennem Copenhagen Infrastructure I, administreret af Copenhagen Infrastructure Partners. BWSC investerer DKK 0,2 mia. i kraftværket.

Dette er det andet biomassefyrede kraftværk, der etableres af BWSC PCL i England. Sidste år investerede selskabet DKK 1,4 mia. i Briggprojektet længere nordpå i England, i Lincolnshire. Horten bistod også BWSC A/S i forbindelse med Briggprojektet.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Jacob Kornerup

Partner