I forbindelse med EU-Kommissionens behandling af regeringens statsstøtteanmeldelser af støtte til solceller og vindkraft, rejste EU-Kommissionen i foråret tvivl om lovligheden af det danske PSO-system. Den 30. oktober 2014 offentliggjorde klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen imidlertid, at Kommissionen nu har accepteret en midlertidig løsningsmodel for det danske PSO-system.

Tvivl om PSO-systemets lovlighed

EU-Kommissionen har rejst tvivl om PSO-systemet, idet systemet indebærer, at der skal betales PSO-afgift af al elektricitet, der forbruges i Danmark, mens det kun er indenlandsk produceret el, der har adgang til den støtte, som bliver finansieret af PSO-systemet.

EU-Kommissionen har over for den danske regering oplyst, at EU-Kommissionens foreløbige vurdering var, at PSO-finansieringen kunne være i strid med det EU-retlige forbud mod diskriminerende afgifter. Som følge af ovenstående har det ikke været muligt at iværksætte de danske støtteordninger, der har været under behandling i EU-Kommissionen i henhold til statsstøttereglerne.

Gennembrud i sagen

 Den 30. oktober 2014 udsendte klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at EU-Kommissionen nu har godkendt en midlertidig løsningsmodel, der medfører, at det danske PSO-system er i overensstemmelse med EU-retten.

Løsningen, der dækker perioden 2015-2016, indebærer, at el produceret i udlandet får adgang til PSO-finansieret støtte. Det sker i første omgang som en forsøgsordning, hvor man samlet set udbyder 20 MW solceller i 2015-16. Heraf får udenlandske producenter adgang til at byde på maksimalt 2,4 MW over de to år.

Konsekvens af EU-Kommissionens godkendelse

 EU-Kommissionens godkendelse af løsningsmodellen indebærer, at størstedelen af de vedtagne støtteordninger for sol- og vindenergi, herunder solcellestøtten vedtaget ved lov nr. 900 af 4. juli 2013, nu kan sættes i kraft. Samtidig kan de generelle PSO-lempelser, der blev aftalt i regeringens vækstpakke i foråret 2014, gennemføres.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen har således fremsat et lovforslag i Folketinget, hvori der blandt andet er lagt op til afskaffelse af gas-PSO, generelle PSO-lempelser for erhvervslivet og målrettede lempelser for særlig el-intensive virksomheder. Den aftalte løsning med EU-Kommissionen dækker som nævnt kun perioden 2015-2016, hvorefter en mere langsigtet løsning skal være på plads.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat