I lyset af den fortsatte konflikt i Ukraine vedtog EU i starten af september en række sanktioner mod Rusland. Sanktionerne, der blev vedtaget af Rådet den 8. september 2014 ved Rådets forordning 960/2014, er trådt i kraft. Sanktionerne er en skærpelse af tidligere sanktioner mod Rusland, som EU vedtog i juli i år.

Vedtagelsen af de nye sanktioner er særligt relevante for olieselskaber og for leverandører, der leverer ydelser til det russiske olie- og gasmarked. 

Sanktioner af særlig interesse er:

  • Forbud mod levering af visse serviceydelser til brug for efterforskning og produktion af olie på dybt vand og i Arktis eller skiferolieprojekter i Rusland. Ydelserne omfatter boring, prøvepumping, logging og færdiggørelse, samt levering af specialiserede flydende anlæg. 
  • Udvidelse af forbuddet mod visse russiske selskabers adgang til kapitalmarkedet. Forbuddet vil herefter ramme de store russiske olieselskaber Gazpromneft, Transneft og Rosneft.

Tidligere vedtagne sanktioner

De tidligere vedtagne sanktioner mod Rusland påvirker også oliebranche og disse sanktioner er fortsat gældende.

Sanktionerne, der blev gennemført ved Rådets forordning 833/2014, indeholder forbud mod eksport af visse produkter til Rusland, hvis der er grund til at tro, at produkterne skal anvendes til projekter, der vedrører efterforskning og produktion af olie på dybt vand, efterforskning og produktion af olie i Arktis eller skiferolieprojekter i Rusland. Teknisk bistand eller mæglervirksomhed i tilknytning til ovennævnte produkter kræver desuden tilladelse. Derudover kræves der tilladelse til finansiering eller finansiel bistand i tilknytning til ovennævnte produkter, når de eksporteres til Rusland. 

Betydning for danske virksomheder i oliebranchen

Danske virksomheder, der beskæftiger sig med den russiske oliebranche, bør være opmærksomme på ikke at indgå aftaler vedrørende ovennævnte produkter og serviceydelser. Det skal særligt understreges, at forbuddet mod levering af serviceydelser såvel som forbuddet mod salg og eksport af visse produkter til Rusland gælder både direkte og indirekte levering eller salg og eksport.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Christian Tullberg

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat