På KL's Turismetræf den 6. oktober 2014 gav ministeren for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen udtryk for, at kommunerne kan få større indflydelse i de nye regionale turismeudviklingsselskaber.

Den 8. oktober blev forslaget til en ny lov om dansk turisme fremsat i Folketinget. Lovforslaget, der var i høring over sommeren, indebærer, at turismeindsatsen fremover overordnet skal varetages af tre nye udviklingsselskaber. Udviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme skal forankres i regionerne, mens udviklingsselskabet Dansk Storbyturisme vil blive forankret i fonden Wonderful Copenhagen. 

Det er ikke endeligt afklaret, hvordan bestyrelserne i udviklingsselskaberne vil blive sammensat. KL har opfordret til, at kommunerne bliver bredt repræsenteret i bestyrelserne for at sikre det lokale ejerskab. Minister Carsten Hansen har om kommunernes rolle udtalt, at kommunernes endelige rolle i de tre turismeselskaber ikke er defineret, men at kommunerne er en vigtig spiller.

Kommunerne udfører i dag en lang række aktiviteter på turismeområde. Det sker dels i kommunalt regi, igennem kommunale aktieselskaber og gennem støtte til foreninger mv. 

Horten har bistået en række kommuner med at stifte aktieselskaber, der udfører turismeopgaver. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om organisering af turistopgaverne.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner