Sø- og Handelsrettens skifteafdeling afsagde den første kendelse om konkurskarantæne i juli 2014. For konkursrytteren betyder det, at han nu må sadle om og indrette sig på den skærpede indsats over for systematisk konkursrytteri.

Hvad er konkurskarantæne?

Konkurslovens regelsæt om konkurskarantæne trådte i kraft den 1. januar 2014. Reglernes primære formål er at forhindre de såkaldte "konkursryttere" i at udnytte reglerne om begrænset hæftelse i kapitalselskaber, hvilket i mange tilfælde har resulteret i store tab for selskabernes kreditorer. 

Konkurskarantæne kan pålægges et ledelsesmedlem, som grundet groft uforsvarlig forretningsførelse anses for uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Karantænen indebærer, at den pågældende ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed uden at hæfte personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Den karantæneramte kan f.eks. ikke være direktør eller bestyrelsesmedlem i et anparts- eller aktieselskab. Karantænen pålægges som udgangspunkt for en treårig periode.

Ledelsesmedlem pålagt konkurskarantæne i en treårig periode

Skifteretten fandt, at ledelsesmedlemmets forretningsførelse havde været groft uforsvarlig, og at den pågældende var uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed. Derfor blev ledelsesmedlemmet pålagt konkurskarantæne i en treårig periode. Skifteretten baserer primært kendelsen på følgende forhold:

  • Ledelsesmedlemmet havde opretholdt driften, på trods af at de seneste fem årsrapporter var aflagt med forbehold for fortsat drift – ledelsesmedlemmet havde altså fortsat driften ud over håbløshedstidspunktet.
  • Selskabet havde hovedsageligt afdraget den del af gælden, som ledelsesmedlemmet hæftede personligt for. 
  • Ledelsesmedlemmet havde en betydelig gæld til selskabet.
  • Bogføringen var ikke opdateret, og regnskabsmaterialet var bortkommet på mystisk vis.
  • Ledelsesmedlemmet havde deltaget i ledelsen i 24 selskaber, hvoraf 22 var taget under konkurs- eller tvangsopløsning.

Det bemærkes, at ledelsesmedlemmet ikke havde svaret i sagen, og at kendelsen blev afsagt på skriftligt grundlag.

Vi følger afgørelserne i de kommende karantænesager, hvor domstolene fastlægger reglernes anvendelsesområde, og vi holder vores abonnenter opdateret på afgørelser, der bidrager til fortolkningen.

kontakt

Piya Mukherjee

Partner