Kommunerne er ved at finde sammen i de nye beredskabsenheder. Der er stadig mange uafklarede spørgsmål, men det er nødvendigt at komme i gang med den praktiske forberedelse for at nå i mål til 1. januar 2016.

Forhandlingerne mellem kommunerne i de nye enheder skal f.eks. lede til, at der laves nye vedtægter, som skal godkendes i Statsforvaltningen. Det skal afklares, hvilke opgaver – herunder i forhold til indtægtsdækket virksomhed – der skal med over i den nye enhed, og der skal også fastlægges, hvilke aktiver der skal med i enheden. Endelig skal der tages stilling til en del medarbejderforhold, herunder afklaring af lokalaftaler. 

Horten tilbyder sammen med Deloitte at komme ud til et uformelt afklaringsmøde, hvor vi drøfter jeres proces

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner