Nuna betyder "land" på grønlandsk. Det er også navnet på Hortens nye grønlandske samarbejdspartner, Nuna Advokater. Advokat Peter Schriver, partner i Nuna Advokater, ser kombinationen af ekspertisen i grønlandske retsforhold, herunder særligt inden for råstofområdet, og Hortens stærke faglige kompetencer inden for en række specialeområder som et stærkt konkurrenceparameter i forhold til rådgivning af internationale selskaber.

I september 2014 indgik Horten et integreret samarbejde med Grønlands største advokatfirma Nuna Advokater i Nuuk. Derfor kan Horten nu tilbyde rådgivning af bl.a. internationale selskaber i forbindelse med etablering og investeringer i Grønland, eksempelvis inden for olie-, gas- og mineralefterforskning. En rådgivning, der bygger på kombinationen af Hortens ekspertise inden for energiret og Nuna Advokaters lokale forankring og ekspertise inden for råstofområdet. 

Kontoret i Nuuk beskæftiger 11 medarbejdere, hvoraf de seks er jurister. Nuna Advokater har eksisteret i Grønland siden 1966, og var dermed det første advokatfirma i Grønland. Danske Peter Schriver har selv været med siden 2000. Meningen var, at han skulle være der i ét år – nu har han været der i snart 15. Han fremhæver advokatfirmaets fysiske tilstedeværelse i hovedstaden Nuuk som en stor force:

- Den største styrke er, at vi arbejder i det samfund, som vi har med at gøre. Vi er der til hverdag, vi kender arbejdsgangene, vi kender menneskene - og de kender os, siger Peter Schriver.

Nuna Advokater har stor erfaring inden for alle områder af grønlandsk og dansk ret; lige fra overdragelse af fast ejendom til selskabsret og kontraktret, M&A og rådgivning af internationale selskaber. Det primære fokus er erhvervsrådgivning, og Nuna repræsenterer en række af Grønlands allerstørste virksomheder – offentlige såvel som private samt en række internationale virksomheder, herunder virksomheder, der har efterforsknings- og udnyttelsestilladelser for mineraler og olie/gas i Grønland.

Særlige betingelser i Grønland

- De selskaber, som driver efterforskningen inden for råstofområdet, og de virksomheder, som støtter dem, fx boreselskaber og logistikselskaber, er internationale selskaber. De er typisk canadiske, australske, britiske og amerikanske. Sagerne for disse selskaber er ofte meget store, og der er brug for jurister med lokal forståelse og jurister, som har indsigt i arbejdet med internationale kontrakter.  Med Horten som samarbejdspartner er vi nu blevet styrket i relation til en række specialeområder og arbejdet med alle de internationale aftaler og kontrakter, som knytter sig til råstofområdet, både på investeringssiden og på udførelsessiden, fortæller Peter Schriver.

Som aktør i Grønland er der nogle særlige betingelser, der gør sig gældende. Alene det arktiske klima og de enorme afstande uden en udbygget infrastruktur udfordrer logistikken og stiller særlige krav til, hvordan kontrakter skal udformes med hensyn til fx leveringsfrister og transporttider afhængigt af vejrliget. Men også lovgivningsmæssigt kan der være langt fra Danmark til Grønland. 

- En stor del af lovgivningen ligner den danske lovgivning og meget er kopilovgivning, dvs. lavet i Grønland, men kopieret fra dansk lov. Det gælder langt de fleste af de grundlæggende love. Men så er det, man skal være opmærksom på, hvad det er for en version af loven, der er kopieret: Fx er selskabslovgivningen tre versioner bagud i forhold til den danske, og den nye EU-lovgivning er slet ikke med. Derfor kan man nogle gange opleve det uheldige, at danske advokater rejser til Grønland og procederer på bestemmelser, der faktisk slet ikke findes her. 

På spørgsmålet om han kan give et enkelt råd til danskere og andre, der skal gøre forretning i Grønland, svarer Peter Schriver: 

- Husk på at man skal behandle folk med respekt og ligeværd. Vær ydmyg over for det, du møder. Det gælder jo i alle relationer – men måske særligt, når du kommer fra Danmark til Grønland. 

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner

Christian Tullberg

Partner