Sommerferien er for stort set alles vedkommende et overstået kapitel, og vi er godt i gang med andet halvår af 2014. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at ønske alle velkommen tilbage fra ferie. Samtidig vil vi benytte anledningen til at give et overblik over nyeste retspraksis og de lovgivningsmæssige tiltag, der har været i første halvår af 2014 inden for ansættelsesretten.

I vores sommerhilsen kan du bl.a. læse om:

  • Ændring af sygedagpengeloven.
  • Højesterets afgørelse i sagen om funktionærlovens § 2a.
  • Sø-og Handelsrettens dom om, hvorvidt det var i strid med markedsføringsloven, at en mindre servicevirksomhed over en relativ kort periode ansatte et betydeligt antal medarbejdere fra en større konkurrerende servicevirksomhed.
  • I marts tildelte Højesteret erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og derudover kompensation efter erhvervsuddannelsesloven til en elev, hvis uddannelsesaftale var blevet ensidigt ophævet af arbejdsgiveren.
  • Sagen om medarbejderen, der blev bortvist for at komme syv minutter for sent.

Vi håber, at I alle har nydt ferien og er klar til andet halvår af 2014 – det er vi i hvert fald.

Jonas Enkegaard
Afdelingsleder Ansættelsesret


kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Erik Wendelboe Christiansen

Partner

Finn Schwarz

Managing Partner

Kristine Friis Nolsø

Specialistadvokat

Signe Rydahl Werming

Senioradvokat

Maria Schmiegelow

Advokat