Horten har rådgivet Carlsberg Byen i forbindelse med indgåelsen af en 2,4 mia. kroner stor finansieringsramme fra pensionsselskabet PKA. Milliardlånet skal finansiere udviklingen af Carlsberg Byens næste etape. 

Aftalen betyder, at alle udviklingsprojekter i Carlsberg Byen, hvor der er en byggeretsgivende lokalplan, er finansieret, når de igangsættes.

Aftalen gør det således muligt for Carlsberg Byen at udvikle og bygge op mod 125.000 m2 i det historiske område i København. De nye byggerier, som skal bygges over de kommende år, kommer til at bestå af boliger, men der bliver også plads til både erhverv og detailhandel, og så anlægges der ca. 400 P-pladser i P-kældre. Når Carlsberg Byen er fuldt udviklet, vil bydelen rumme ca. 600.000 etagemeter blandet byggeri, hvor de gamle bevaringsværdige industribygninger blandes med nybyggeri, herunder ca. 3.000 boliger, varieret butiksliv, kulturelle tilbud, restauranter, caféer, kontorer, liberale erhverv, idrætsfaciliteter og institutioner.

Horten har bistået Carlsberg Byen med juridisk og strategisk rådgivning vedrørende transaktionen. 

kontakt

Claus Bennetsen

Partner

Lars Lüneborg

Partner