Efter godt to års arbejde blev EU-parlamentet, Kommissionen og Rådet i onsdags (22/4) enige om en politisk aftale, som indebærer en reform af EU's varemærkeregler. Det er den første reform på området siden de nationale regler vedrørende varemærke-registrering blev harmoniseret for 20 år siden.

Selvom reglerne de sidste 20 år stort set er forblevet uændrede, har omverdenen forandret sig, og reglerne er dermed ikke længere i tråd med den virkelighed, EU's virksomheder agerer i. De løbende ændringer har hovedsageligt drejet sig om specifikke indholdsmæssige ændringer, men med den nye reform ønsker EU at strømline medlemslandenes formelle krav og procedurer, ligesom inkonsistensen mellem Varemærkedirektivet og EU-varemærkeforordningen ønskes afhjulpet.

Ud over en generel fornyelse af de allerede eksisterende regler, medfører reformen blandt andet:

  • En reduktion af priserne for EU varemærker på op til 37 %
  • En mere effektiv og ensartet registreringsprocedure i medlemslandene
  • Præcisering af varemærkers beskyttelsesomfang
  • Bedre redskaber i kampen mod forfalskninger, særligt for de varer, der er i transit på EU's territorium

Ifølge EU vil reformen medføre forbedringer for indehavere af nationale varemærker såvel som EU-varemærker. Via en øget effektivitet, fleksibilitet og gennemsigtighed er målet således at gøre EU mere attraktivt for både store, mellemstore og små virksomheder.

Reformen træder først endeligt i kraft, når aftalen er formelt vedtaget i EU-parlamentet og Rådet, hvilket forventes at ske i løbet af de kommende uger. Herefter vil medlemsstaterne få tre år til at inkorporere direktivets nye regler, mens nye regler i forordningen som udgangspunkt vil gælde i de enkelte medlemslande allerede fra forordningens ikrafttrædelsesdato.