I kølvandet af vedtagelsen af den nye udbudslov udbyder Implement Consulting Group og Horten Advokatpartnerselskab i fællesskab et kursus i udbud med forhandling målrettet ordregivende myndigheder.

Den 1. januar 2016 forventes den nye udbudslov at træde i kraft.

Med udbudsloven får danske ordregivende myndigheder i langt højere grad end efter de nugældende udbudsregler mulighed for at gennemføre udbud med forhandling.

Al erfaring viser, at en hensigtsmæssig brug af muligheden for forhandling fører til smidigere udbudsprocesser, et bedre slutresultat i form af lavere priser og bedre ydelser og bedre relation til leverandører.

For at opnå disse fordele ved forhandling kræves dog en vis indsigt og sikkerhed i forhandlingsdisciplinen, som de fleste ordregivende myndigheder ikke har været i stand til at opbygge grundet den tidligere så begrænsede adgang til denne udbudsprocedure. Udbud med forhandling betyder nye muligheder, men også nye faldgrupper.

Kursus i Udbud med Forhandling

Implement Consulting Group og advokatfirmaet Horten udbyder derfor i fællesskab et kursus i udbud med forhandling målrettet ordregivende myndigheder.

Kurset har til formål at give medarbejdere hos ordregivende myndigheder de juridiske, kommercielle og forhandlingstekniske redskaber til at gennemføre udbud med forhandling på højeste niveau.

Kurset gennemføres som et heldagskursus og omfatter såvel en teoretisk gennemgang af de vigtigste elementer forbundet med udbud med forhandling som praktiske workshop øvelser i forberedelse og gennemførelse af udbud med forhandling. Deltagerne får således mulighed for at planlægge gennemførsel af egne konkrete udbud med forhandling inden for nærmeste fremtid - med bistand fra Hortens og Implements specialister.

Kurset kan gennemføres for en enkelt ordregivende myndighed med deltagelse af op til 15 medarbejdere, men er også oplagt til flere ordregivende myndigheder, der vælger at gå sammen om at gennemføre kurset.

Kurset kan også målrettes ordregivere, der udbyder efter forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Undervisere på kurset er specialister fra Implement Consulting Group og Horten med betydelig erfaring i gennemførelse af forhandlingsprocesser i forbindelse med udbud.

Kontakt os og få nærmere info om gennemførelse af kurset i udbud med forhandling.

Andreas Christensen, tlf. 3334 4226 eller e-mail: ac@horten.dk
Christian Romer Løvendal, tlf. 4138 0059 eller e-mail: crl@implement.dk

kontakt

Andreas Christensen

Partner