Sanktioner og håndhævelse er andet bind i firebindsværket Dansk Immaterialret. Hortens eksperter i immaterialret har bidraget til bogen, som er målrettet praktikere på området.

Den materielle immaterialret har i mange år været et selvstændigt speciale i dansk jura. Med udviklingen inden for reglerne om håndhævelse af immaterialrettigheder bliver immaterialrettigheders håndhævelse genstand for flere og flere specielle processuelle regler. Immaterialretsprocessen er således ved gradvist at udskille sig fra den almindelige procesret og udgør allerede en slags procesretligt speciale. Denne bog imødekommer derfor et stort behov for en fremstilling af de mange forskellige særlige regler, der gælder for håndhævelsen af immaterialrettigheder og de dertil knyttede sanktioner.

Partner i Horten Christian Kragelund har redigeret bogen og desuden bidraget med kapitlet "Retsbeskyttelsen af domænenavne i Danmark". Partner Martin Gantzhorn, leder af Hortens Life Science og Healthcare-gruppe, og advokat Christian Marquard Svane har sammen skrevet kapitlet ”Forebyggende foranstaltninger”, mens partner Jens Jakob Bugge er forfatter til to kapitler: "Offentliggørelse af krænkelsesdomme og "Passivitet”.

Bogens 22 kapitler giver en grundig gennemgang dels af de forskellige sanktioner, som kan iværksættes over for krænkelse af immaterialrettigheder, dels af de håndhævelses-processer, som står til rådighed for rettighedshavere, som ønsker sanktioner iværksat over for en krænker.

Sanktioner og håndhævelse - Dansk immaterialret II er andet bind i firebindsværket Dansk immaterialret I-IV, som udgives i samarbejde mellem Gjellerup/Gads Forlag og DIFI (Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse).

kontakt

Christian Kragelund

Partner

Jens Jakob Bugge

Partner