Erhvervsstyrelsen meddeler, at selskaber, der endnu ikke har registreret sine ejere i Det Offentlige Ejerregister, risikerer at blive pålagt bøder for overtrædelse af selskabsloven.

Erhvervsstyrelsen har skrevet til alle selskaber, der ikke har foretaget lovpligtig registrering i Ejerregistret og opfordret på det kraftigste til, at selskaber, der endnu ikke har foretaget registreringen i Det Offentlige Ejerregister, gør det nu. Styrelsen understreger i den forbindelse, at det er selskabets øverste ledelses ansvar, at registreringen finder sted.

Såfremt registreringen ikke foretages, risikerer de enkelte medlemmer i selskabets øverste ledelse – typisk bestyrelsen - at blive pålagt bøder. Erhvervsstyrelsen kan pålægge bøderne, indtil ejerforholdene registreres i Det Offentlige Ejerregister. Der vil blive pålagt 5.000 kr. i bøde pr. uge, og efter otte uger vil bøden stige yderligere. Bøderne vil blive varslet og udstedes derefter til det enkelte ledelsesmedlem.

Det Offentlige Ejerregister

Den 15. december 2014 blev det lovpligtigt for selskaber at registrere dets ejere i Det Offentlige Ejerregister. Pligten omfatter personer, som er i besiddelse af kapitalandele eller stemmerettigheder på 5 procent eller derover i ikke børsnoterede selskaber. Endvidere skal der også foretages registreringer af samtlige ejere i registeret, hvis der ikke er ejere, der besidder mere end 5 procent af kapitalen eller stemmerettighederne.

Fristen for registrering af ejerskab i allerede eksisterende selskaber udløb den 15. juni 2015, mens nye selskaber skal registrere ejerforholdene senest 14 dage efter stiftelsen.

Kontakt os gerne, hvis I måtte have spørgsmål eller behov for assistance til at registrere jeres ejerforhold.

kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner