Den finske affaldshåndteringsvirksomhed Ekokem Oyj har ultimo januar 2015 købt Nordgroup-koncernen (inklusive det tidligere Kommunekemi A/S), kaldet NORD, fra den svenske kapitalfond EQT. 

Ekokem ejes af den finske stat, kommuner og virksomheder. Ekokems strategi har fokus på udvikling af cirkulær økonomi i Norden. Ekokem-koncernen blev kendt i verdensoffentligheden, da selskabet for et år siden fik opgaven med at destruere de kemiske våben, som en international alliance hentede ud af Syrien. Foruden virksomheden i Finland ejer Ekokem også den svenske affaldshåndteringsvirksomhed, Sakab AB.

En del af NORD var for år tilbage ejet af danske kommuner og var kendt under navnet Kommunekemi A/S. Flere andre virksomheder er blevet tilkøbt. I 2013 udgjorde NORDs omsætning 50 mio EUR (ca. 372 MDKK), og virksomheden har 200 ansatte. NORD har i dag 6 anlæg i Danmark.

Via virksomhedsopkøbet vil Ekokems omsætning beløbe sig til godt 250 mio. EUR (ca. 1,9 mia. DKK), og antallet af medarbejdere bliver ca. 670. Og med købet af NORD er Ekokem-koncernen nu den største spiller, når det gælder behandling af farligt affald i Norden.

Horten har bistået Ekokem Oyj med juridisk og strategisk rådgivning vedrørende alle forhold i transaktionen.

kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner