Horten vil med sit medlemskab af FAD styrke sin position som rådgiver i sammenhæng med forsvars- og sikkerhedsindustrielle forhold. 

Fra 2015 er Horten medlem af foreningen Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (”FAD”).

FAD er en brancheforening, der er etableret under DI, og er den overordnede paraplyforening for forsvars- og sikkerhedsrelaterede virksomheder i Danmark. Foreningen danner rammen om industriens faglige og kommercielle interesser og medvirker til at fremme den danske industris position i dette internationaliserede marked.  Udover at være en industripolitisk platform og et talerør for hele branchen har FAD plads i officielle nævn og udvalg i Danmark såvel som på europæisk og NATO plan. Læs mere på www.fad.di.dk.

Horten vil med sit medlemskab af FAD styrke sin position som rådgiver i sammenhæng med forsvars- og sikkerhedsindustrielle forhold. Horten har særlige forudsætninger for at optræde på dette område, der både nationalt og internationalt er præget af en omfattende og kompliceret regulering. Det er af afgørende betydning for såvel danske som transnationale virksomheder at navigere sikkert i det regulatoriske farvand, dels for at kunne etablere en langsigtet og driftssikker virksomhed, dels for at kunne være klar til at udnytte de kommercielle muligheder.

Horten kan rådgive om generelle og specifikke regulatoriske emner, om kontrakters indgåelse og indhold, om deltagelse i udbudsprocesser nationalt og internationalt, om etablering og eksekvering af industrisamarbejde m.m. Herudover kan Horten levere en unik ydelse i sammenhæng med Compliance og Legal Risk Management.

Som noget helt nyt vil FAD i samarbejde med Horten stille en facilitet til rådighed, hvor FAD’s medlemmer vederlagsfrit kan opnå et par timers juridisk sparring, der vil kunne medvirke til enten afklaring af retlige spørgsmål eller kvalificering af en retlig position i et efterfølgende sagsforløb. Denne facilitet er tilgængelig fra FAD’s hjemmeside.

Horten vil stadig være et aktivt og fremtrædende medlem af CenSec, som er en netværksorganisation for danske og internationale virksomheder, der optræder eller udvikler sig til at optræde på det forsvars- og sikkerhedsindustrielle marked.

kontakt

Poul Hvilsted

Partner