Østre Landsret har i dag, fredag den 13. februar 2015, givet Slagelse Kommune medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser vedrørende vejbidrag var ugyldige.

KL var biintervenient i sagen.

Horten har ført sagen både for Slagelse Kommune og KL.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat