Energistyrelsen har netop sendt tre bekendtgørelser om reglerne for støtte til solceller og andre vedvarende energianlæg i høring:

  • Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere. 
  • Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m.

Bekendtgørelserne er sendt i høring som følge af, at Europa-Kommissionen har truffet afgørelse om de danske regler om støtte til solceller mv. 

Energistyrelsen forventer, at bekendtgørelserne – sammen med lov nr. 900 og lov nr. 641 – kan sættes i kraft allerede i februar 2015.

Administration af reglerne varetages af Energinet.dk, og ansøgning om forhøjet pristillæg vil derfor skulle indgives til Energinet.dk, når reglerne er trådt i kraft. Energinet.dk oplyser, at nærmere information om ansøgningsprocessen for forhøjet pristillæg efter lov nr. 900 vil blive gjort tilgængeligt på Energinet.dks hjemmeside, når tidspunktet for ikrafttrædelse af lov nr. 900 er endeligt fastsat. 

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere fastsætter de nærmere vilkår for de regler om pristillæg til solcelleanlæg, der er nettilsluttet efter den 20. november 2012. Bekendtgørelsen blev vedtaget ved lov nr. 900 den 4. juli 2013. Bekendtgørelsen indeholder regler om:

  • hvad der forstås ved et fælles solcelleanlæg
  • fordeling af puljen på 20 MW til private husstande i perioden 2013 til 2016, og 
  • generelle regler om pristillæg. 

Frist for høringssvar for alle tre bekendtgørelser er sat til mandag den 26. januar 2015 kl. 12.00.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat