Vækstfonden åbner nu op for, at også virksomheder i Grønland og på Færøerne får mulighed for at benytte sig af de finansieringsmuligheder, som Vækstfonden i dag tilbyder til små og mellemstore virksomheder.  Det sker som følge af en ændring i lov om Vækstfonden.

Der findes forskellige finansieringsløsninger hos Vækstfonden:

  • Vækstkaution til sikkerhed for lån og kredit, som virksomheden optager i banken (op til 2 mio. kr.)
  • Vækstlån, som ydes til investeringer i virksomheden eller virksomhedsovertagelser (dette lån efterstilles virksomhedens øvrige lån og gæld)
  • Ansvarlige lån (som skal være en del af en samlet finansieringsløsning)
  • Venturekapital (kræver høj innovation i produktet eller forretningsmodellen m.v.)

Det er oplyst, at der samtidig er afsat en tabsramme til Vækstkaution, der giver anledning til udlån fra lokale finansieringsinstitutter på op mod samlet 65 mio. kr. til virksomheder i Grønland og på Færøerne. Med Vækstkaution kautionerer Vækstfonden for op til 75 pct. af et lån til en virksomhed, der ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerheder over for banken eller andre finansieringsinstitutter.

Vækstfonden vil i høj grad operere via aftaler med lokale samarbejdspartnere som banker, finansieringsinstitutter og private investorer.

kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner