MH Gruppen, der består af selskaberne Michael Henriksen A/S, City Container, City Container Fyn samt Norrecco, er en af Danmarks førende affaldshåndteringsvirksomheder og er aktiv på tværs af værdikæden med særligt fokus på genanvendelse af affald, jordrensning samt indsamling og sortering af samme.

Via dattervirksomheden, Norrecco, er koncernen en af de to største leverandører af ydelser inden for genanvendelse og jordbehandling i København og koncernen leverer, via sine datterselskaber City Container, City Container Fyn og Michael Henriksen A/S, ydelser inden for indsamling, transport og bortskaffelse af kommunalt og industrielt affald.

Yderligere information om transaktionen kan læses i følgende pressemeddelelse.

Horten har bistået Michael Henriksen Holding A/S med juridisk og strategisk rådgivning vedrørende alle forhold i transaktionen.

kontakt

Jacob Kornerup

Partner

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Henriette Soja

Partner

Birgitte Frølund

Partner

Finn Schwarz

Managing Partner